Architekt

"STUDIO ARCHITEKT" - Juliusz Marcinowski

Pracownia powstała w 1992 roku. W zakresie
usług projektowych znajdują się:

Budynki mieszkalne: domy jednorodzinne, wielorodzinne, zespoły
mieszkaniowe

Budynki użyteczności publicznej, biurowe, zespoły handlowo -
usługowe, obiekty rekreacyjne, szkoły, budynki przemysłowe, sakralne itp.
Pracownia prowadzi kompleksową obsługą inwestycyjną; Projekty Budowlane z Pozwoleniem na Budowę, projekty wielobranżowe, uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentacji, nadzór nad realizacją.